Miljöpolicy

Sandh’s El & Telekom skall bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi försöker minimera påverkan på miljön från vår verksamhet genom att:

- Öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos samtliga anställda.

- Vi skall arbeta med kontinuerliga förbättringar av företaget enligt våra utarbetade miljömål samt förebygga förorening.

- I vår rådgivande roll föreslå lösningar som ger mindre miljöpåverkan

- Vi skall hushålla med energi, råvaror och minimera spill.

- Vårt arbete ska kännetecknas av hållbarhet och god kvalité som därmed gynnar miljön.

- Vi skall alltid följa gällande miljölagstiftning.

- Vi skall upprätthålla en dialog med leverantörer och kunder gällande företagets miljöfrågor.

 

Miljödiplom